+420 608 500 100   |   +420 515 532 700  

PODMÍNKY PRONÁJMU

Jak si můžu motocykl rezervovat?

 • Telefonicky na telefonní číslo 608 500 100 (nejlépe během pracovní doby, kdy může být rezervace uskutečněna)
 • Na email prodej@dypree.cz (tato rezervace musí být zpětně potvrzena)

Podmínky potřebné k pronájmu motocyklu:

 • Platné dva doklady totožnosti (OP, ŘP, cestovní pas)
 • Být držitelem platného řidičského oprávnění k řízení daného vozidla.
 • Být plně způsobilý k řízení motorového vozidla (bez užití alkoholu a jiných psychotropních, omamných či psychotropních látek)
 • Nesmí být známa další okolnost, která by vylučovala nájemce z řízení dopravního prostředku (nemoc, zákaz řízení motorových vozidel či jiná indispozice)
 • Být plně seznámen s dopravním prostředkem, který si půjčuje – za poučení prodejce pronajímaného vozidla.
 • Na motorovém vozidla neprovádět žádné zásahy do motocyklu především motoru, rámu, brzd a kol. Nastavení ovládacích prvků je samozřejmě dovoleno
 • Mít vlastní ochranné prostředky a oblečení potřebné k jízdě na motocyklu

Další povinnosti nájemce:

 • Dodržovat dopravní předpisy
 • Řídit se pokyny pronajímatele daného motocyklu (tedy zaměstnanci firmou Dypree s.r.o.)
 • Co nejvíce možnostmi zabránit skutečnostem, které by mohly vést k poškození či velkého znečištění vozidla a jeho součástí
 • Nutnost uhradit ze složené kauce všechny náhrady a škody pro možnou opravu poškozeného vozidla
 • S dopravním prostředkem neopouštět území ČR bez předchozí domluvě a potvrzení od pronajímatele
 • Dopravní prostředek smí užívat jen ten, s kterým je sepsána nájemní smlouva
 • Nájemce se zavazuje k uhrazení pokuty za přestupky prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla a to do patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.
 • V případě závady nebo havárie bezprostředně kontaktovat pronajímatele a v případě havárie sepsat s Policií záznam o dopravní nehodě!

Úhrada nájemného:
Úhrada pronajímaného vozidla je prováděna těmito způsoby:

 • převodem na účet ještě před vypůjčením vozidla.
 • hotově na prodejně před vypůjčením vozidla.

Místo vyzvednutí a vrácení motocyklu:
Přistavení k vyzvednutí a následné vrácení pronajatého vozidla je vždy v místě sídla společnosti Dypree s.r.o., tedy ve Slavkově u Brna.

Pohonné hmoty vozidla:
Cena za pronájem neobsahuje náklady na pohonné hmoty. Předmět pronájmu se předává nájemci s plnou nádrží a s plnou nádrží předmět pronájmu nájemce vrací. V případě že předmět pronájmu nemá v době předání pronajímateli plnou nádrž pohonných hmot, budou tyto doplněny plně na náklady nájemce. 

Pojištění předmětu pronájmu:
Ceny pronájmu zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v ČR (spoluúčast 15% minimálně však 15 000,- Kč).

Co je kauce a jak s ní bude zacházeno:
Nájemce složí pronajímateli kauci v určité výši. Tato částka bude v případně předání vozidla v nepoškozeném stavu pronajímateli vrácena v plné výši nájemci. V případě poškození vozidla bude kauce použita na pokrytí škod na vozidle nebo na krytí spoluúčasti havarijního pojištění. Možná škoda na vozidle bude vyčíslena dle ceníku náhradních dílů a servisních prací společnosti Dypree.

Sankce:
Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000,- Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení velmi znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 2 000,- Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu než bylo předem sjednáno, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 3 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

 


KDE NÁS NAJDETE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace