Moto oleje aneb jaký vlastně potřebuji?

Aby se z motorky stal spolehlivý stroj, je potřeba ji pravidelně udržovat a to vyžaduje váš aktivní přístup. Mezi důležité prvky, které potřebují pravidelnou péči, patří motorový olej. Ten by měl mít určitá specifika a měl by být vybraný správně na míru vašemu stroji. Podívejte se s námi, jak jsou vyráběny motorové oleje a jaké je jejich značení.

Péče především

Motorka není pouze stroj. Je to součást motorkářovy duše a jako k takové by k ní měl každý motorkář přistupovat.

Protože každý správný motorkář ví, že se mu jeho péče vrátí. Nejen tehdy, kdy se bude moci na svou motorku spolehnout i v těch nejnáročnějších okamžicích ale i tehdy, kdy projde servisem hladce a bez větších potíží a nákladů na opravu. Čas a energie, které do údržby svého stroje sami investujete, se vám vždy vrátí.

motocross_jizda

zdroj: Pixabay.com

Motorový olej

Nejprve se podívejme, co to vlastně motorový olej je. Ať už jste zkušení mazáci nebo teprve s motorkařením začínáte, bez těchto vědomostí se neobejdete. Motorový olej je obecným označením pro oleje, které se používají jako mazivo pro motory vozidel, ať už se jedná o motorku nebo jiný typ stroje. Kromě mazání fungují také jako chladivo a chrání jednotlivé části motorky před korozí. Mají také čistící a těsnící funkci.

Výrobou maziv se zabývají chemicko-technologické obory. Vývoj motorových olejů je finančně náročný a věnují se mu nadnárodní společnosti věnující se zpracování ropy, případně další velké značky.

Nikdy by nemělo dojít k záměně oleje určeného pro automobily s těmi pro motocykly. Ačkoli by se mohlo zdát, že v tom není rozdíl, koncepce olejů je výrazně odlišná. Motocykly mají až dvojnásobný měrný výkon při zachování stejného pracovního objemu než automobilové motory. Také se liší v tom, že mohou mít jeden společný olej pro mazání motoru, spojky, která pracuje v olejové lázni a převodovky. To znamená, že jsou na motocyklové oleje kladeny nesrovnatelně větší nároky. Široká škála motocyklových motorů dala vzniknout pestré paletě olejů. Při výběru je vhodné řídit se specifiky daného motoru, které uvádí výrobce.

Minerální a syntetické oleje

Původně, především v polovině minulého století, se oleje dělily především na minerální a syntetické. Tehdy byla výroba syntetických olejů teprve v počátcích a vzhledem k tehdejší technologii výroby nebylo možné oleje míchat. Při jejich zatížení by došlo k srážení a destabilizaci oleje. Směs by navíc při zatížení pěnila.

Příchod syntetických olejů byl výrazným kvalitativním posunem nejen výkonových vlastností, ale také vysoké viskozity motorových olejů. S postupem času začaly být syntetické oleje vyráběny tak, že jsou dnes míchány minerální se syntetickými. Tím vznikly tzv. polysyntetické oleje. Jejich minerální báze je díky moderní technologii zušlechtěna určitým procentem syntetických částí.

V poslední době však byly vylepšeny technologie k zušlechtění minerálních olejů. Jedná se především o technologii VHVI. Kvalitativní rozdíl v olejích se syntetickým a minerálním základem už není tak výrazný. Syntetické oleje se dnes dělí na tzv. PAO a estery. Oba typy se míchají v různých poměrech podle svých vlastností, které se tím posílí nebo naopak vyruší.

Estery mají velice dobrou přilnavost na kovové povrchy, takže se dlouhou dobu drží i na kolmém povrchu. Je to dáno jejich molekulární stavbou a polaritou částic. Antioxidační přísady tyto části konzervují a také brání nadměrnému opotřebení třecích ploch, které jsou nad hladinou olejové lázně. To se týká především nastartování motoru po delší době.

Aditiva

Všechny motorové oleje jsou v dnešní době tzv. aditivované. To znamená, že obsahují nejrůznější přísady, které zušlechťují jejich vlastnosti. Jedná se o složité chemické sloučeniny, jejichž přesné složení je většinou výrobním tajemstvím. Při vývoji oleje je nejdříve vytvořen olejový základ, splňující určité parametry jako je tepelná odolnost, typ oleje a jeho viskozita. Následně jsou vytyčeny konkrétní výkonové parametry, kterých je dosaženo pomocí aditiv. Pro různé typy olejů tak může být použit stejný základ.

Aditiv je celá řada, např. tzv. detergenty na sebe dokážou navázat karbony a pevné částice vznikající v provozu a zabránit jejich usazování. Zároveň uvolňují usazeniny. Další aditiva dokážou zvýšit výkonové parametry například tak, že vytvářejí určitý „film“ na molekulové bázi na povrchu motorových součástí, s kterými přijde olej do styku. Ten snižuje adhezi a zabraňuje nadměrnému opotřebení. Další aditiva zabraňují stárnutí oleje a jeho oxidaci. Také se starají o to, aby se s postupem času neztrácely výkonové parametry a neměnila se viskozita a zabraňují korozi.

Značení olejů

Zda vybrat minerální nebo syntetický olej vám prozradí informace v servisní knížce. Každý typ oleje má své značení. Syntetické oleje mají označení 0W nebo 5W a polysyntetické oleje se značí 10W (například 10W/40). Minerální oleje mají všechny vyšší číslo, například 15W, 20W atd.

První číslo značí startovatelnost motorů za nízkých teplot. Čím nižší číslo, tím se jedná o řidší olej. Zjednodušeně můžeme říci, že první číslo určuje zimní teplotu. Druhé číslo značí hustotu oleje při vysokých teplotách. Čím vyšší číslo, tím může být vyšší okolní teplota. Druhé číslo tedy určuje letní třídu.

Podle stupnice SAE se oleje dělí na 12 viskózních tříd:

  • Zimní - 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
  • Letní - 20, 30, 40, 40, 50, 60

Dále můžeme oleje dělit podle normy API (American Petroleum Institute).

Podle této americké normy jsou oleje děleny podle typu motoru a podle výkonnostní úrovně toho kterého oleje. „S“ značí motor benzínový a „C“ naftový. Pro značení výkonnostní úrovně se používají písmena tak, jak jdou po sobě v abecedě. Čím je písmeno dál, tím má olej vyšší kvalitu.

SA, SB, SC… až SM - zážehové motory
CA, CB, CC... až CK-4 - vznětové motory

Některé země a výrobci olejů si vymysleli vlastní značení. Tohle jsou však ta nejpoužívanější.

Na závěr už jen zmiňme, že je vždy dobré dodržet výrobcem předepsané intervaly na výměnu oleje.