Výměna moto oleje

Podle doporučení výrobce by se měl olej měnit po najetí určitého množství kilometrů nebo v určitém časovém intervalu, ideálně alespoň jednou za rok. Výměna není náročná a jejím vynecháním si majitel motorky většinou koleduje o problémy s motorem. Proto se vyplatí věnovat výměně oleje náležitou péči. Pojďte se s námi podívat, jak na to. A jak si poradit s novým filtrem.

Kdy olej vyměnit

První otázka je jasná. Kdy vlastně olej vyměnit? V manuálu k motorce se zpravidla dočtete, po kolika kilometrech je vhodné olej vyměnit. Většinou se jedná o několik tisíc najetých kilometrů, často se hodnota pohybuje kolem šesti tisíc. Olej je také vhodné měnit alespoň jednou ročně. Správný interval je opět uveden v technickém manuálu.

Ne všichni motorkáři se shodnou, zda je to na podzim, než uklidí stroj k zimnímu spánku nebo na jaře před sezonou. Pokud vyměníte olej na podzim, vlivem vzduchu bude během zimních měsíců přirozeně degradovat. Olej, s kterým máte hodně najeto, však bude během klidových měsíců vytvářet v motoru usazeniny. Jelikož jsou poslední roky zimy poměrně krátké, lze říci, že je vhodné vyměnit olej už na konci sezony.

Pokud byste v motoru nechávali jeden a tentýž olej příliš dlouho, budou se v něm zbytečně vytvářet usazeniny a životnost motoru se bude snižovat. Při dlouhodobém působení starého oleje může dojít k trvalému poškození motoru.

Jak na samotnou výměnu

Než se pustíte do výměny oleje, motor zahřejte. Zahřátý olej bude lépe vytékat. Viskozita oleje se zvýší, čímž se snižuje riziko, že by nevytekl všechen.

Jakmile motor zahřejete, například krátkou projížďkou, připravte si vhodnou nádobu na starý olej a uvolněte vypouštěcí šroub. Olej vyteče během pár minut. Dejte pozor, abyste se nepopálili – olej může být zahřátý na vyšší teplotu. Motorku však můžete nechat v tomto procesu i několik hodin – postupně vytečou i poslední zbytky.

Při výměně oleje je vhodné vyměnit také olejový filtr. Sice zpravidla není potřeba měnit filtr při každé výměně oleje, ale jedná se o jistotu, a jelikož výměna zabere jen pár minut a samotný filtr není drahý, je zbytečné nechávat v systému starý filtr.

Nejprve odšroubujte starý filtr. Pokud se vám filtr nedaří povolit, použijte speciální šroub na filtr, který je na trhu dostupný v mnoha provedeních. Okolí filtru očistěte. Z nového kousku odstraňte ochrannou fólii a jeho gumový lem přetřete vazelínou nebo čistým olejem. Některé filtry jsou předem naolejované z výroby. Filtr pevně dotáhněte.

Jakmile je starý olej pryč, nastal čas pro nalití nového. Nezapomeňte nejprve našroubovat zpět výpustní šroub. Zkontrolujte a očistěte magnet vypouštěcího šroubu.

Odšroubujte zátku plnění oleje. Olej pomalu nalijte do motoru. Pomocí rysky průběžně kontrolujte hladinu a dolévejte, dokud olej nedosáhne stanoveného rozmezí. V případě, že byste oleje nalili příliš, upusťte přebytečné množství povolením vypouštěcího šroubu. Našroubujte zpět zátku plnění oleje.

Pokud je to potřeba, očistěte motorku v místech, kde jste ji zašpinili olejem. Použít můžete vhodný čistič.

Motorku nastartujte a zkontrolujte, jestli nedochází k úniku oleje. Také by měl zhasnout indikátor kontroly oleje. Vzhledem k novému filtru může hladina oleje klesnout, takže pokud je to potřeba, olej ještě dolijte.

Výběr vhodného moto oleje

Vždy volte dostatečně kvalitní olej. Stále však platí, že je podstatnější, jaký typ oleje zvolíte. Nejjistější je nahlédnout do manuálu k motorce a řídit se pokyny v něm uvedenými. Při výběru oleje jsou nejdůležitějšími parametry výkonnostní třída a viskozita. Rozlišujeme syntetické a minerální oleje.

S výběrem vhodného moto oleje vám poradí náš článek Moto oleje aneb jaký vlastně potřebuji?

V případě, že olej dochází a potřebujete jej dolít, použijte vždy stejnou značku se stejnou viskozitou.

Kam s vyjetým olejem

Vyjetý olej spadá mezi chemikálie a podle toho je s ním potřeba naložit.

Likvidací průmyslových maziv, do kterých spadá i vyjetý olej z motorky, se zabývá zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Podle ustanovení § 3 a § 28 je použitý motorový olej řazen mezi odpad, který lze zlikvidovat pouze ekologickou cestou. K tomu je potřeba mít oprávnění. V případě neoprávněného naložení s tímto odpadem hrozí až milionová pokuta.

Olej samozřejmě nelze vylít do kanalizace, do přírody ani jej hodit do směsného odpadu. Do roku 2015 platil zákon o zpětném odběru, ale ten se nyní na vyjetý olej nevztahuje. Nabízí se možnost zatopit s ním v kamnech, ale podle normy ČSN 656690 by bylo nutné olej nejprve upravit na palivo.

Kam tedy s ním? Ideální je vyhledat firmu, která olej za poplatek zlikviduje. Dalším řešením může být sběrný dvůr. Některé sběrné dvory přijímají také nebezpečný odpad. Většinou v pravidelných intervalech, například jednou za čtvrtletí. Někde je potřeba zaplatit poplatek, jinde je likvidace dotovaná a není potřeba nic platit.

Stejně tak nelze vyhodit do směsného odpadu samotný filtr, ale opět je nutné jej zlikvidovat vhodným způsobem. I tady se lze obrátit na ekologický servis. Ten oddělí z filtrů kovové a další části jako je směs výplňového papíru, gumy a samotný olej a připraví je k dalšímu zpracování.

Olej je vyměněný a teď už se jen můžete těšit na další krásné prožitky z jízdy.